Deputowani płyną na posiedzenie Izby

PD-9595

Wydawca: Marque Rose, fotograf nieznany.