Dożywianie dzieci – laurka

P-1722

11,5×16 w oprawie 17,5×24,5 cm.

Jaśnie Wielmożnej Pani Przewodniczącej Komitetu
Rodzicielskiego i ukochanej naszej Opiekunce
w dniu ukończenia dożywki
serdeczne Bóg zapłać
składają
wdzięczne dzieci szkół puławskich.
Puławy, dnia 30 kwietnia 1935 r.