Drukarnia Heenemann IV (?)

P-9734
Miejsce:Berlin
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Być może jak trzy poprzednie zdjęcia – również drukarnia Heenemann.

Przy 32-częściowej ….maszynie podwójnej szerokości. 

Stempel: 24 maja 1932.