Dwór w Zabużu

P-1184

10×15,5 cm

Na odwrocie list do Józefa Karpińskiego od brata i bratowej, Tadeusza i Bronisławy z Parniewskich Karpińskich:

Zabuże 3/ I 1925 r.
Kochani Józiowie! Trochę spodziewaliśmy się
Waszego przyjazdu na Święta i dlatego nie pisa-
liśy . Teraz więc zasyłamy Wam serdeczne, choć
spóźnione, życzenia świąteczne i noworoczne.
Całujemy Was wszystkich […?]
Pani Mich[alinie] ucałowanie rączek
Kochający Tadzik

Moi Kochani!
Zasyłam Wam, moi kochani,
serdeczne życzenia, daj Boże aby w tym roku wszystko najlepiej poszło.
Szkoda, że nie przyjechaliście.
Jaki adres Irki i Janki?
Całuję Was mocno  
Bronia