Głowa dziewczynki – XVIII w. (?)

P-9193

Zapewne platynotypia.