Zbiór: Zbiór bawarskiego platynotypisty

Zbiór 70 zdjęć w formacie Amatorskim, wykonanych w latach 1910-1938 w Niemczech (głównie w Bawarii), stanowi tylko część z większej, rozproszonej kolekcji, która liczyła ponad 1100 zdjęć wykonywanych zapewne przez tego samego autora.

Większość fotografii stanowią widoki zabytków, zwłaszcza kościołów; część to również reprodukcje dzieł sztuki.

Z uwagi na to, że fotograf wykonywał platynotypie, na części z rewersów zachowały się „duchy”, powstające na skutek przylegania do powierzchni kolejnej fotografii.