Górska polana

P-9174

Zapewne platynotypia. Na rewersie odbity obraz St Benno w Monachium.