Wybrały się na górę Baszta (Bastei) w Saskiej Szwajcarii.