Henryka Lis-Olszewska, zapewne w Konstancy

P-2297

11×11 cm

Zdjęcie w zbiorach Ośrodka Karta, datowane 1936:
http://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0994_lis_olszewski_witold,24383,zdjecie.html