Hotel de Ville i most d’Arcole

PD-10423
Miejsce:Paryż
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Architektura

Wydawca AHK (Katz, wydawca z Rueil).