Technika:
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Grupowe

Zdjęcie 16,5×23 cm na kartonie 27,5×34 cm.

Zapewne łódzcy Rosjanie, znajomi Gundlachów.

Od góry, od lewej do prawej:
1. ? Michajłowna Gładkowa 2. Konstanty Alex[iejewicz? androwicz?] Gellen 3. ? 4.  Sigismund Rudolf Gundlach [jedna osoba pominięta] 5. ? Michajłowna Gładkowa 6. Alexander Jefim[owcz] Woronowicz 7. Nina Nikoł[ajewna] Waszkowa 8. Olga Alexjej[ewna] Seliwanienko 9. Jewgenij Gregor[owicz] Dereczej 10. ? Alex[androwna? iejewna?] Paulin 11. Jelina Nikoł[ajewna] Waszkowa 12. Konstantin Iwan[owicz] Dmitriew 13. Julia Alex[androwna? iejewna?] Cybel 14. Olga Dmitrow[na] Sinienkowa 15. K. W. Krasnow 16. Nina Alexiej[ewna] Seliwanienko 17. Michał Fiłaret[owicz] Łukjanow 18. Anna Kitanow[?]  Niemczynowa 

2. sierpień 1917 r.