Karpińscy, Markowscy i Bobowscy w Zabużu

P-1183

Odbitka 12×16 cm prawdopodobnie przefotografowana w latach 80.

1922 r.?

Zabuże
Rodzina Kapińskich

Markowskich
Bobowskich

Stoją od lewej: Stanisław Bobowski, Bronisława z Parniewskich Karpińska, Irena Karpińska, Józef Karpiński, Halina i Krystyna Markowskie.

W dolnym rzędzie: Zbyszek Karpiński, Jerzy Bobowski, Jan Markowski, Michalina z Głowackich Karpińska, Irka i Leszek Karpińscy, Maria z Karpińskich Markowska.

A zatem:

  • seniorka to Michalina z Głowackich Karpińska
  • jej dzieci to Józef Karpiński (i jego córka Irena) i Maria z Karpińskich Markowska z mężem Janem (i ich córki Halina i Krystyna)
  • jej siostrzeńcy to Jerzy i Stanisław Bobowscy,
  • jej synowa to Bronisława z Parniewskich Karpińska z dziećmi Ireną, Leszkiem i Zbyszkiem Karpińskimi.