Karpińscy, Markowscy i Bobowscy w Zabużu

P-1183

Odbitka 12×16 cm prawdopodobnie przefotografowana w latach 80.

1922 r.?

Zabuże
Rodzina Kapińskich

Markowskich
Bobowskich

Stoją od lewej: NN, Bronisława z Parniewskich Karpińska, Irena Karpińska, Józef Karpiński, NN, Krystyna Markowska (?)

W dolnym rzędzie: Zbyszek Karpiński (?), NN, NN, Michalina z Głowackich Karpińska (?), Irka i Leszek Karpińscy, NN.