Miejsce:Połtawa
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Grupowe Pejzaż

Połtawa 1916
w ogrodzie przy ulicy Miasojedo-
wa
Od lewej siedzą Irka Karpińska
Babcia Maria Modzelewska, ma-
musia Julia Karpińska, na
ziemi siedzi Gienia Karpińska.
Stoją od lewej dziadzia Józef Modze-
lewski, Ninka Karpińska, p. Winia
Rydzewska-Matuszyńska, wuj Stefan
Modzelewski i Zygmuś Karpiński.