Klasse

P-2965

Zdjęcie w formacie gabinetowym na kartonie 14,5×19,5 cm.