„Konferencja Kierowników…”

P-2423

Zdjęcie 12,5×17 cm