Kostkowo, pod piecem

P-1205

Od lewej: NN, Jasia Karpińska.
Kostkowo, koniec lipca 1927r.