Laurka PZWS dla Tadeusza Kołakowskiego II

I-2432
Technika:
Miejsce:Bydgoszcz
Twórca:
Tematyka:

12×18 cm.

Laurka od  pracowników Państwowego Zakładu Wydawnictw Szkolnych dla jego dyrektora. Na I stronie widok instytucji, na III stronie – życzenia.
Bydgoszcz, 28 października 1952 r.