Majątek Ujazdówek I – bracia Olszakowie

P-4020
Twórca:
Format:Pocztówkowy
Tematyka:Portret

Dane od sprzedającej zdjęcie:

Od prawej:
Lucjan Olszak, producent win,
Michał Olszak, botanik,
Franciszek Olszak, ogrodnik
Ujazdówek pod Ciechanowem