Welischowie w salonie VII – w uniformach

P-7551

Hermann po lewej, po prawej wnuk (w środku może drugi?).