Mięsny i jego załoga

P-8941

Hufelandstr. 5 – istniejąca do dziś kamienica na Prenzlauerbergu.