Na kolanach u taty

-

Głowa mężczyzny silnie retuszowana (wklejona z innego zdjęcia lub innego ujęcia tej samej sceny?).