Na tarasie pałacu w Uhryniu

P-2285

Zdjęcie (w lustrzanej odbitce) w zbiorach Ośrodka Karta, datowane 1936.
http://www.foto.karta.org.pl/nasze-zbiory/kolekcje/ok_0994_lis_olszewski_witold,24428,zdjecie.html