Nad kanałem w Amsterdamie

P-11690

Zdjęcie 12,5×17,5 cm na kartonie 14,5×19,5 cm.

C. Hünerjäger fotograf Noorder Straat 59

Wydaje się, że jest to zbiorowy portret ludzi, pracujących w kamienicy zmienionej w biurowiec. Większość zajmuje francuskie towarzystwo ubezpieczeń „Le Phenix”, natomiast na parterze widać biura Wilhelma Schimmelpfenga, który stworzył biuro informacyjne o firmach, ułatwiające dawanie (lub odmawianie) kredytów i inwestycji (to dla niego ukuto pojęcie „agent kredytowy”). Zaczął we Frankfurcie nad Menem w 1872, następnie otworzył biura w Wiedniu (1886), Paryżu (1888), Londynie (1888) i Petersburgu (1906). Filię w Amsterdamie otworzył w 1890 roku, co pozwala nam wydatować zdjęcie.