Nagrobek duchownego

P-9192

Zapewne platynotypia.

Renesansowy nagrobek jakiegoś duchownego.