„nasza I-sza >>ciężarówka<<"

P-2415

Zdjęcie (zapewne 13×17 cm jak pozostałe) przycięte do 8,5×11,5 cm.