„Nasze miejsce w >>Społem<<"

P-2418

Zdjęcie 13×17 cm