„Nowy Rynek” Regent’s Park (?)

S-803

Z tyłu nieczytelne: Nowy Rynek Regen […?]