„Nowy Rynek” Regent’s Park (?)

-

Z tyłu nieczytelne: Nowy Rynek Regen […?]