Widok z dzwonnicy św. Anny. Od lewej Zamek Królewski, Pałac pod Blachą, Nowy Zjazd z wiaduktem Pancera, kamienicę-niebotyk na rynku Mariensztackim; na drugim brzegu m.in. cerkiew i kościół św. Floriana (dziś katedra praska)