Nowy Zjazd w Warszawie. Od lewej: bok Zamku Królewskiego, Pałac pod Blachą, most Kierbedzia, kościół św. Floriana, łaźnia Żdanowicza, kamienica Binkowskiej.

Nowy Zjazd

P-100
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Architektura
Zbiór: