Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany (karty luźne)

Nr 1010 – Jan Porajski, przestępca polityczny

P-6074
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret