Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 18
Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 18

Nr 134 – Członkowie kompartii, przestępca polityczny

P-5143
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

8×15,5 cm

Ci trzej mężczyźni nie są wprawdzie zidentyfikowani z imienia i nazwiska, ale oznaczam ich jako zidentyfikowanych, ponieważ wiadomo, że byli poszukiwani za działalność komunistyczną.