Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 19

Nr 141 – Józef Wieczorek, przestępca polityczny

P-5150
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

6×10,5 cm