Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 19

Nr 145 – Paszport: Chaja Reches vel Ruches, przestępca polityczny

P-5154
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Obiekt Portret