Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 24

Nr 147 – Kazimierz Tusiewicz, przestępca polityczny

P-5156
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Portret

6,5×15,5 cm