Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 47
"Gazeta Śledcza" z 2 lipca 1929

Nr 155 – Kosakowski vel Wacław Krawczyk vel Czetwertyński, zbieg z więzienia

P-5166
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Tematyka:Portret