Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 20

Nr 161 – Jakób Dąb vel Ryszard Szmidt, przestępca polityczny

P-5172
Miejsce:Łódź
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret