Ilustrowana Republika, 30 stycznia 1929
Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 48

Nr 172(a) – Marjan Sobczak, oszust

P-5187
Miejsce:Łódź
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Sobczak miał jak najgorszą opinię i naciągał różne osoby udając policjanta (w rzeczywistości był tylko konfidentem policji), w tym łódzkiego szewca, co skończyło się rocznym wyrokiem.

Okręt propagandowy RP brzmi jak ściema, ale był autentycznym pomysłem polskich elit.

Nie wiem, czemu jest powiązany z poszukiwanym Stefanem Różyckim.