Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 19

Nr 177(b) – Mikołaj Pierewołocki vel Jerzy Czywielis ps. Antoni, przestępca polityczny, członek KPZB

P-5194
Miejsce:Brześć
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret