Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.20

Nr 191 – Franciszek Wawrzyniak ps. „Hugo”, przestępca polityczny.

P-5210
Miejsce:Katowice
Twórca:
Tematyka:Portret

6×12 cm