Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s.189
Błędnie podpisane (pomylone z sąsiednim) zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s. 20

Nr 199 – Hirsz Smolar, komunista

P-5218
Miejsce:Wilno
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Hersz Smolar (później: Grzegorz Smolar), (1905-1993), działacz komunistyczny, członek KPP i KPZB, wojnę przeżył w ZSRR, częściowo jako partyzant; po wojnie członek prezydium Centralnego Komitetu Żydów Polskich, kierownik „Fołks Sztyme” (organ PZPR w jidysz); po marcu 1968 wyjechał (w roku 1970) do Izraela, gdzie zmarł.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_Smolar

Jedno ze zdjęć podaje pseudonim „Abram Aszkenazy”, ale jest błędnie podpisane (zamienione nazwiska) i nie wiadomo, do którego z zatrzymanych się on stosował.