Zdjęcie z albumu "Osoby podejrzane o działalność komunistyczną lub szpiegowską" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/141#tabSkany s. 167
Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 51

Nr 222 – Jan Podróżaniec, komunista

P-5241
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

„Poszukiwany pismem K.P.P.P.” (zapewne KPP lub KPRP)