"Gazeta Śledcza" 1 IV 1936
"Gazeta Śledcza" 10 IV 1936 (pomyłkowo przesunięto numer pozycji, ale chodzi o te zwłoki)

Nr 2233 – Denat z Muchowca

P-6301
Miejsce:Katowice
Twórca:
Tematyka:Portret

7,5×10 cm