"Gazeta Robotnicza" 16 I 1937
"Republika" 16 I 1937
"Kurjer polski" 9 II 1938

Nr 2279 – Bolesław Samoszuk, bandyta

P-6347

8×12,5 cm

Samoszuk był bandytą, działającym „przez szereg miesięcy w okolicach Białej Podlaskiej. Ogółem karano go dwunastokrotnie, w tym cztery razy za napady, dwa razy uciekł z więzienia. Przy jednej z tych okazji, 16 lipca 1934 roku, wykonano to zdjęcie – miał wówczas zapewne dwadzieścia lat.

Został skazany za dwa zabójstwa i jedno usiłowanie zabójstwa na karę śmierci, prezydent nie skorzystał z prawa łaski i wyrok najpewniej wykonano latem 1938 roku

Więcej:

https://tajnydetektyw.blogspot.com/2021/01/prosta-historia-z-podlasia.html