Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 54
Miejsce:Łódź
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Izaak Gordin vel. Aleksander Lenowicz (ur. ok. 1890), obywatel łotewski z Dźwińska, literat i tłumacz, korespondent pism amerykańskich, był znanym przedwojennym komunistą. Z początku działał w żydowskiej partii Ferajnigte, w 1919 przeszedł do KPRP, gdzie wszedł w skład Centralnego Biura Żydowskiego przy KC KPRP. Zdjęcie pochodzi z aresztowania w 23 lutego 1929 roku, kiedy to wpadł w Łodzi razem z Judą Arią Rozenbergiem (P-5250) ps. Lejbele (ur. ok. 1907). Gordin był delegatem biura warszawskiego, który miał uśmierzyć konflikty wśród łódzkich komunistów, Rozenberg zaś, pracujący jako inkasent w związku odzieżowym „Igła”, trudnił się agitacją wśród żydowskiej młodzieży robotniczej. Oprócz tego Gordin wygłaszał odczyty, m.in. w łódzkiej Filharmonii „Żeromski i Piłsudski – ostatni mohikanie romantyzmu” (!). Rozenberg, który już jako siedemnastolatek został skazany na 4 lata więzienia, otrzymał taki sam wyrok. Gordina uniewinniono z zarzutu o działalność komunistyczną (trzy tygodnie wcześniej z tego samego zarzutu uniewinnił go warszawski sąd apelacyjny) i dostał tylko 4 miesiące więzienia za używanie fałszywego dowodu osobistego.

Wedle jednych źródeł Gordin zginął w czystkach w 1937, wedle innych – żył jeszcze w latach 60.