"Gazeta Śledcza" z 25 V 1937
"Gazeta Śledcza" z 16 IV 1937

Nr 2317 – Denat ze wsi Strachocice

P-6385

10×15 cm