Zdjęcie z albumu "Albumu poszukiwanych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/139/str/1/3/15/7AUijAJYwvt6MSYUeWmy1Q/#tabSkany s. 41
Gazeta Powszechna 8 VI 1927
ABC z 6 III 1927

Nr 27 – Irena Groszewska, zaginiona urzędniczka pocztowa

P-5027
Miejsce:Warszawa
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Irena Groszewska zaginęła 2 marca 1927 roku. Niestety, musiało dojść od najgorszego, bo jeszcze w tym samym roku pojawiają się wzmianki o nabożeństwach za „spokój jej duszy”.