"Gazeta Śledcza" z 21 XII 1929 (ilustracja odnosząca się do wcześniejszego numeru)
"Gazeta Śledcza" z 25 XI 1929
"Tarnopolski Dziennik Urzędowy", 1 IX 1922

Nr 274 – Inż. Władysław Wydrzyński, fałszerz

P-5293
Miejsce:Przemyśl
Twórca:
Tematyka:Portret

7,5×9 cm

Wydrzyński parał się fałszerstwem, a parę lat wcześniej – oszustwem.