Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany

Nr 284 – Tadeusz Kołtuński, przestępca polityczny

P-5303
Miejsce:Polska
Twórca:
Tematyka:Portret

7×11,5 cm