Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany

Nr 289 – Tryfon Sajczuk ps. „Roman”, przestępca polityczny

P-5308
Miejsce:Brześć
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret