Zdjęcie z albumu "Albumu przestępców politycznych" Komendy Policji w Warszawie (obecnie Archiwum Akt Nowych), https://szukajwarchiwach.pl/2/349/1/4.3/140/str/1/1/100#tabSkany s.25

Nr 297 – Maria Wiśniewska, przestępca polityczny

P-5316
Miejsce:Polska
Twórca:
Format:Amatorski
Tematyka:Portret

Aresztowana wspólnie ze swoją zapewne siostrą – por. Nr 303 (P-5322).